Här är fler som har råkat illa ut.

Göteborg 140704
Antal återkallelser minskar står det på transportstyrelsen.se-väg-trafikmedicin http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Antalet-korkortsaterkallelser-minskar-/
Men återkallelserna av medicinska skäl är ungefär lika illa som förra året. Rekordet tycks inte passeras för tredje året i rad, men det är ändå nära.
Det står också om att det oftast är kriminella som har begått överträdelser som berörs av återkallelser. De verkar inte ha förstått att människor som har diabetes som ser bra blir av med körkorten på löpande band med synfältstesterna. Jag vill se nyheter på transportstyrelsens hemsida där det står att inga fler körkort återkallas enbart pga tester i en synfältsmaskin. Man borde få chansen att testa simulatorn först.
Istället har jag under våren varit med om att Lars Englund och Bertil Lindblom svarade på mina skrivelser med lögner, som trafikutskottets alliansgrupp matades med innan de röstade ner Staffan Danielssons motion om att körkort inte bör återkallas innan man fått testa simulatorn.
På diabetesförbundets och vti:s hemsida och i det senaste brevet från Staffan Widlert, som är publicerat på "rättvisa körkortskrav", står det att bilsimulatorprogrammet handlar om att utveckla en tillförlitlig testmetod som kan avgöra om man får behålla körkortet eller inte.
Chefsöverläkare Lars Englund på transportstyrelsen verkar vara inne på att först ska körkortet återkallas. Sedan ska man ansöka om dispens från de medicinska kraven (som är orimliga och påhittade av Bertil Lindblom. Det krävs att man ska kunna uppfatta 31 testpunkter i periferin som motsvarar 1% av den naturligt förekommande blinda fläcken, bland annat.) Simulatorn ska alltså användas till dispensprövningar först efter återkallelse, så står det just nu på trafikmedicins hemsida. I slutet av april i år vet jag en som blev av med körkortet pga "synfältsdefekter". Frågan är när rättsövergreppet kommer att upphöra?
Dessa synfältsintyg bedöms av allmänläkare med fel kompetens på transportstyrelsen. Senast vad gäller mig var det konsultläkare Britt Wennerberg, som tyckte att intervallerna skulle bli tätare. =Mer pengar till konsultläkare. Ändå hade jag det senaste året tvingats inkomma med 6 synfältsintyg. Transportstyrelsens ”experter” Birgitta Stener och Christina Pousette-backlund, som är överläkare i det trafikmedicinska rådet ville nämligen återkalla mitt körkort, efter att jag lämnade in det första intyget som var dåligt pga att sjukhuset inte ställde in synskärpan med någon lins. Trafikmedicinska rådets ”experter” är även de allmänläkare, alltså inte ögonläkare.
Jag är trött på att allt verkar gå ut på att vilseleda allmänheten och att vara maktlös och behöva bli trakasserad och hotad av myndigheter på felaktiga grunder. Jag har sett så här i 14 år och jag avkrävs nu olika sorters specialistläkarintyg. Diabetesintyg vart tredje år och två olika sorters synfältsintyg inom ett år. Jag vill att riktiga experter ska ha hand om sådant här, så att inte oskyldiga människor fortsätter att drabbas! Hoppas att bilsimulatorprogrammet kommer att ge denna möjlighet. Jag önskar också att Lars Englund byts ut, eller åtminstone att han och avdelning trafikmedicins ”experter” inte har hand om bedömningen av bilsimulatorprogrammet. De har ju intresse av att försöka bevisa att begångna felaktigheter inte är fel. Om någon testperson i det empiriska underlaget får behålla körkortet och kör sämre, bör också den som testas i simulatorn få behålla körkortet.


Daniel Lindgren

 

Hej allihopa

Bara för diskussionens skull. De som motsätter sig nya rön anser sig ha fog för detta (utgår jag ifrån), fog som jag utgår ifrån är vetenskapligt bevisad. Jag hoppas att 'bevisen' är relevanta och satta i sitt sammanhang och är utom tvivel. Är det inte så blir jag besviken på politikerna och tjänstemännen som sviker människor som förhindras att leva 'normala' liv, för något som inte är bevisat (utom tvivel).

Om man säger att ett specifikt resultat av en enstaka specifik ögonundersökning kan avgöra om man är kapabel att framföra ett fordon utan risk för sig själv och andra, så ställer jag mig frågande om det verkligen är seriöst. Att köra bil är synnerligen komplext och kan inte reduceras till något så simpelt som synförmågan hos en enstaka individ. Körförmåga är så mycket mer (mogenhetsgrad, erfarenhet, medtrafikanter, körmiljö (stad/landsbygd etc), och många fler faktorer).

Finns det statistik som bortom rimligt tvivel bevisar att en synförmåga som precis innanför gränsen (sveriges gräns) gör att någon kör fullgott, och precis utanför gränsen är livsfarlig? Vidare i jämlikhetens och framförallt rättvisans namn, är alla människor i Sverige som framför fordon absolut säkra för sina medtrafikanter?

Om någon pga omogenhet, bristande uppmärksamhet, oskicklighet, nervositet, sjukdom, ålderdom, osv, inte kan framföra fordon säkert för sig själv och andra, varför har man inte samma idoga hets mot dessa individer? Dessa borde rimligtvis sätta sina spår i statistiken? Appropå det, är människor med synfältsdefekter överrepresenterade i olycksstatistiken? eller är den relativ motsvarande de med 'normalsyn' (obs, dessa kan vara handikappade, åldriga, sjuka etc).

Ursäkta att jag hoppar in i diskussionen så här utan att läsa vad som är skrivet. Jag blev lite disskutionssugen med likasinnade.... :-)

Vad är era tankar om detta?


Hoppfull om att besinning kommer att segra,

// Robert Nordin

daniel lindgren skrev 2014-03-08 18:25:

 

Det är med besvikelse jag läser trafikutskottets TU9. Det enda glädjande är att socialdemokraterna och miljöpartiet verkar ha förstått vad det handlar om, men de har inte makt att ändra på maktmissbruket.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Trafiksakerhet-_H101TU9/

Hoppas trafikutskottet kan enas om att inga körkort ska dras innan man testat simulatorn, eftersom synfältstesterna inte är rimliga och att man ska få behålla körkortet om man klarar simulatortestet.
Så verkar inte vara fallet i denna stund.


Att bli behandlad värre än brottslingar och att dessa läkare ska tillåtas utöva detta maktmissbruk får mig att må riktigt dåligt. Jag har även särskilda skäl att må extra dåligt av synfältstester med tanke på att ögonläkarna på Mölndals sjukhus (Eva Byhr och Gunnar Jakobsson) förstörde mitt vänstra öga 1996 och ljög om omständigheterna om det, så att de klarade sig undan. Att Bertil Lindblom är kollega och god vän med dessa läkare, gör inte saken bättre. och nu ska han vara med och utforma reglerna vid simulatorprövningarna, trots att det är han som ligger bakom de nuvarande felaktiga syntestreglerna. Ögonläkare Maria Bitsiou på Mölndals sjukhus utsatte mig för tester utan korrigerande lins i våras, så att jag utsattes för vidriga och onödiga trakasserier och var nära att förlora körkortet, trots att jag ser bra på höger öga. Jag misstänker att det var hennes sätt att straffa mig för att jag brukar berätta för personalen på Mölndals sjukhus hur det gick till när de förstörde mitt öga.
Det har funnits en duktig ögonläkare på Mölndals sjukhus, som räddade mitt andra öga, Helle Kalm. Hon trivdes inte med samarbetsklimatet, så hon är numera verksam i Stockholm. Hon, om någon, borde ha inflytande i sådana här frågor. Om det ska finnas någon rimlighet i handhavandet av sånt här, se då till att få bort Bertil Lindblom och lyfta fram Helle Kalm, om nu det är möjligt.

Synfältstesterna är inte rimliga och har man utsatts för det svåraste testet (humphrey) och klarat det, borde man väl inte trakasseras med det svåraste och orimligaste testet fortsättningsvis?

Dondrers konfrontationsmetod = Klarar vem som helst. På transportstyrelsens hemsida står det att om denna metod är utan anmärkning, behövs inga svårare tester. Detta är dock inte sant. Tony Svensson tvingades till exempel härom veckan inkomma med svårare intyg trots att dondrers konfrontationsmetod var utan anmärkning.
Estermann = Ganska rimligt, hela synfältet, men statiskt.
Humphrey =Orimligt centrala synfältet, statiskt.

Goldmann =Ljuspunkten rör sig och den rör sig mot mitten av synfältet. Man trycker på en knapp när man ser den. Denna metod godkänns inte alltid av transportstyrelsen, även om de hävdade det inför trafikutskottets alliansgrupp. Det minst ovettigaste testet, enligt mig, då det mer liknar en trafiksituation än de andra testen.

Ju sämre man antas se, desto svårare tester verkar man trakasseras med.  jag är övertygad om att tusentals körkort har återkallats på felaktiga grunder. De senaste två åren har dessutom återkallelserna eskalerat. Ändå hävdar transportstyrelsens läkare att de nya kraven är mildare. Transportstyrelsens läkare har alltså inte talat sanning inför trafikutskottets alliansgrupp. Själv har jag sett ungefär så här i 13 år och jag ser inte dåligt. Det enda som har ändrats är synfältstesterna och trakasserierna mot mig.

Jag tycker att man åtminstone borde få göra ett simulatortest innan man fråntas något körkort.
Det verkar fortsättningsvis vara så att först fråntas man körkortet om man misslyckas med det orimliga humphreytestet, sedan får man vänta minst 4 månader, sedan får man testa simulatorn och betala ca 18000kr. Även om man klarar simulatortestet är det sedan transportstyrelsens läkare som ska avgöra om man ska få tillbaka körkortet eller inte. Detta är inte rimligt.

Jag bifogar de senaste två skrivelserna från mig =Bertil Lindblioms svar på 14 frågor med kommentarer från mig och Bertil Lindblom och Lars Englunds svar på min jo-anmälan med kommentarer från mig.
Bifogar även de två varierande humphreytesterna, där transportstyrelsen först ville återkalla körkortet och sedan ändrade sig, när resultatet blev bättre tack vare en lins. Transportstyrelsens läkare hävdade inför trafikutskottets alliansgrupp att linser inte har någon betydelse, eftersom det är synfältet som ska mätas och inte skärpan...

Hälsningar från Daniel Lindgren.

 

 

 

 

Anna Johansson har accepterat min vänförfrågan idag på facebook. Men för två veckor sedan tog hon bort ett inlägg från mig på sin politikersida, som handlade om en viss fana som vajar över transportstyrelsen och om att samma regler inte gäller alla människor och att vissa människor trakasseras tills vi förlorar körkortet. Är ju själv uppe i ungefär 30 läkarintyg nu på egen bekostnad och kommer att bli trakasserad i november 2016 igen. Det enda som är bra med trafikutskottets betänkande om synfält är "second opinion"-formuleringen. Det betyder att man har rätt att få en second opinion av en annan läkare om en läkare inte tycker att man ska ha körkort. Saken är den att det ju inte är specialistläkarna som utfärdar intygen som avgör om man ska få behålla körkortet eller inte. Detta görs av 15 konsultläkare som är allmänläkare åt transportstyrelsen efter att intygen utfärdats av specialistläkare. Är dessa konsultläkare tveksamma, finns de självutnämnda experterna i Borlänge, som skriver föreskrifter och bedömer "tveksamma" ärenden. Dessa är några stycken allmänläkare med Lars Englund som chefsöverläkare. Detta verkar trafikutskottet inte ens medvetna om. Lars Englund och avdelning trafikmedicin har i år igen använt sitt inflytande till att vilseleda politiker. De skrev att synfältskraven blivit mildare och att EU hade gjort någon slags koll och uttalat sig att synfältskraven var ok. Lars Englund verkar utnyttja sitt inflytande till att rättfärdiga felaktigheter på de mest manipulativa och vilseledande sätt. Vi har sett många tidigare exempel på detta: När han försökte påverka Staffan Danielsson, Lars Englund och Bertil Lindbloms svar till mig i februari 2014. De verkar inte vilja erkänna att testpunkterna är så små och så ljussvaga att de saknar relevans ur trafiksäkerhetssynpunkt,åtminstone vad gäller människor som har diabetes och som genomgått en laserbehandling. Men detta ville de inte erkänna. De skrev till mig att om man missar en testpunkt är i själva verket synfältsdefekten mycket större. Sanningen är den att en testpunkt motsvarar ungefär 1/100 av den naturligt förekommande blinda fläcken och att en laserbehandlad punkt är i samma storleksordning.
I år stod att läsa i trafikutskottets betänkande att testresultaten inte varierar, vilket de gör väldigt mycket. Det kan jag och flera andra intyga, till exempel Thomas Hammarström, Tony Svensson med flera.
Det var väldigt synd att både socialdemokraterna och miljöpartiet verkar ha svängt i frågan och numera litar på dessa läkare. Av betänkandet verkar det inte framgå att politikerna har förstått att VTI:s bilsimulator av läkarna endast är tänkt att användas efter körkortsåterkallelse som dispensprövningsmetod. Synfältstesterna och konsultläkarna verkar alltså kunna fortsätta att profitera på att förstöra ca 80000 människors liv som trakasseras om och om igen. 24000 av dessa har förlorat körkortet de senaste tre åren och läkarna ljuger och försöker få det till att det är personer som upptäcks och anges av läkare som det är frågan om. Oftast är det människor som varit ärliga vid ansökan om körkort. Själv kryssade jag i att jag har diabetes när jag ansökte om körkort 1989 och jag anses alltså inte själv kunna bedöma om jag kan köra bil eller inte. Jag tycker inte att det händer tillräckligt mycket och att det är skamligt att dessa läkare kommer undan med detta. Det hasr de gjort i 41 år. Först var det Anders Hedin som införde synfältstester, sedan var det Lars Englund som tog över rodret. Genom att ljuga och överdriva sjukdomars betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt, lyckas han hålla verksamheten igång och läkare med extrema åsikter kan tjäna mycket pengar på att låtsas som att verksamheten är normal och bedöma synfältsintyg utifrån de extrema regler som Bertil Lindblom har hittat på, som tsfs 2013:2 grundas på (Är man intresserad kan man googla fram "synkrav för körkort"). Sämre ljuskänslighet i en testpunkt vars storlek motsvarar 1/100 av blinda fläcken kan göra att man förlorar körkortet. Lyckligtvis utsätts inte vanligt folk för dessa tester, det är bara personer som uppgett att de har någon sjukdom eller som angetts av läkare som kommer på fråga. Detta har Lars Englund själv intygat. Frågan är hur många som skulle förlora körkortet om de utsattes för dessa tester? Ingen av transportstyrelsens personal/handläggare på körkortsavdelningen som jag har pratat med, har själva testat en humphreyperimeter och det är ca 10 st. Det borde satsas mer på vetenskapligt baserade metoder och mer pengar borde gå till utvecklingen av bilsimulatorer. Nu när Staffan Danielsson inte är kvar i riksdagen är det viktigt att fler vettiga politiker driver utvecklingen framåt och lägger nya motioner, som i bästa fall kan rätta till det här. Om detta inte uppmärksammas mer av politiker, kan dessa läkare fortsätta att tjäna pengar på att ljuga och förstöra oskyldiga människors liv. En sak som jag gillar med Anna Johansson är att hon går att kommunicera med, även om hon inte har gjort mycket för att rätta till det här. Catharina Elmsäter-Swärd gick det inte att kommunicera med när hon var infrastrukturminister. Efter att hon förlorat ministerposten var hon kommunicerbar och hon skrev då att hon tyckte att jag har en avog inställning. Är man helt utanför verkligheten och inte lyssnar på folk, kan man lätt tappa kontakten med verkligheten som politiker och genom att lyssna på vissa läkare som har ekonomiska intressen att begå brott mot ,mänskligheten, kan man lätt manipuleras. Jag hoppas verkligen att Anna Johansson bidrar till att det här rättas till. Generaldirektören har hon bytt ut och second opinion i trafikutskottets betänkande är bra nyheter, men bilsimulatorer bör användas som testmetod innan man förlorar körkortet, inte efteråt. och man bör inte bli trakasserad på det sättet som jag blir. inte så här ofta och inte med så här många olika sorters läkarintyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Benny | Svar 25.03.2022 11:20

Jag köpte dyra pris glasögon från USA,kontaktade LQRS englund,frågade om det var ok,har aldrig provats,men klarar du en synfältets,borde det vara ok.när jag se

Anders Hassdal | Svar 11.11.2019 12:23

Hej
Min ögonläkare skickade alla papper till Transportstyrelsen så att dom skulle ta beslutet om att dra körkortet.Varför går man till en ögonspecialist?

Agne | Svar 07.07.2019 20:58

Det är kriminellt att ”döma” på osakliga grunder!
Anmäl ögonläkaren och kontakta mig!
GMP:s krav är omfattande.
Jag kommer att agera mot brottslingarna!

Agne | Svar 07.07.2019 20:53

Många är ”dömda” till indragning av körkortet grundat på resultatet från en
”maskin”, som inte uppfyller kravet som TSV har, att den ska uppfylla GMP!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.03 | 11:20

Jag köpte dyra pris glasögon från USA,kontaktade LQRS englund,frågade om det var ok,har aldrig provats,men klarar du en synfältets,borde det vara ok.när jag se

...
11.11 | 12:23

Hej
Min ögonläkare skickade alla papper till Transportstyrelsen så att dom skulle ta beslutet om att dra körkortet.Varför går man till en ögonspecialist?

...
07.07 | 20:58

Det är kriminellt att ”döma” på osakliga grunder!
Anmäl ögonläkaren och kontakta mig!
GMP:s krav är omfattande.
Jag kommer att agera mot brottslingarna!

...
07.07 | 20:53

Många är ”dömda” till indragning av körkortet grundat på resultatet från en
”maskin”, som inte uppfyller kravet som TSV har, att den ska uppfylla GMP!

...
Du gillar den här sidan