Vi har olika spelregler i EU

Chauffören som tog dessa bilder fick brått iväg efter som de utländska blev hotfulla.
Baltbilar
Kappelskär
samma här

Hädanefter kommer jag att forsätta att lägga ut mina texter och artiklar på min sida. Jag håller på att få svar från våra politiker om inte det är dags för dem att gå en kompetenutbildning, jag har skickat 3 st mail, inget svar. Om vi tar YKB nu, det är ingen erfaren chaufför som har varit medverkande till dessa frågor. Inkompetenta tjänstemän som aldrig har suttit i en lastbil. Allt handlar om att skapa arbetstillfällen för vi kommer bli flera. Och EU gör det knappast bättre för den chauffören som skattar i Sverige, utan här pumpas det in EU,s låglöneländer billig arbetskraft.

 

Några veckor före jul så stod jag och väntade på bussen 559 i Kungsängen, Kungsängen är en liten förort till Stockholm. Jag stod vid hållplatsen Hallonvägen och den trafikerade vägen Granhammarsvägen. På 6 minuter väntetid så han 5 st utländska trailers passera mig, då kan man undra hur många finns det i Sverige som kör ren inrikestrafik här. Då kan man undra ur Ylva Johansson 25 åriga medarbetare tänker när hon svarade ordning och reda i eu,s regler. De är nog ingen tröst till den chauffören som har blivit utkonkurrerad av en låglönechaufför från eu,s låglöneländer när han sitter vid köksbordet och ska betala sina räkningar. 

 

Här kommer det några artiklar.

 

Utländska förare här för att stanna

 

Sverige

 

Toppdelad

 

De bulgariska lastbilarna har kommit till Sverige för att stanna. De har byggt upp egna serviceverkstäder. Och de har fått ett fast nätverk av kunder. Statliga Postnord är en av flera trogna kunder.

 

 

 

Publicerad 3 augusti 2015 00.30 · Uppdaterad 3 augusti 2015 11.25

 

Textstorlek:

 

 

 

 

 

 

 

2015-08-03 00:30:00

 

I slutet av förra veckan kunde Sydsvenskan-HD berätta att de utländska lastbilarna blir allt fler på svenska vägar och att långtradarna från EU:s mest extrema låglöneländer ökar mest.

 

Enligt Sveriges åkeriföretag hör bulgariska lastbilar till dem som bedriver en illojal konkurrens gentemot inhemska åkerier. Lönekostnaden för en bulgarisk chaufför är mindre än en fjärdedel av lönekostnaderna för en svensk kollega.

 

Annons:

 

De bulgariska lastbilarna är i Skåne utplacerade på parkeringsplatser och uppställningsområden runt om i Malmö, Landskrona och Helsingborg. De bulgariska lastbilsåkerierna har även byggt upp ett nät av serviceverkstäder runt om i Sverige.

 

Service och reparationer är visserligen dyrare i Sverige än hemma i Bulgarien. Men eftersom bilarna sällan eller aldrig återvänder till det formella hemlandet är det nödvändigt med service även på svensk mark.

 

En av de lastbilsverkstäder som bulgarerna anlitar är Åkeriservice & Verkstad Skåne AB i Arlöv. När Sydsvenskan-HD hälsar på är tre bulgariska dragbilar inne för reparation. Ytterligare fyra bulgariska dragbilar står utanför verkstadsbyggnaden och väntar på sin tur.

 

De bulgariska chaufförerna deltar själva med liv och lust i diskussionerna om hur reparationerna bäst bör utföras.

 

Förmannen vill inte figurera med namn i tidningen, men är öppen med verksamheten:

 

– De bulgariska bilarna kommer hit för att repareras. Vi har olika bulgariska kunder. Vart och ett av åkerierna har kanske fyra-fem bilar i Sverige, säger han.

 

– Det är visserligen billigare att reparera bilarna i Bulgarien, men de kan inte köra dit ner så ofta. Därför reparerar de hellre sina bilar här i Sverige eller i andra EU-länder.

 

– Det handlar oftast om enkel service eller byte av reservdelar. Större reparationer måste de ju anlita märkesverkstäder för.

 

Enligt förmannen finns det ytterligare en verkstad i Arlövs industriområde som reparerar bulgariska dragbilar. Trots idogt letande lyckas vi inte hitta den verkstaden.

 

De bulgariska åkerierna har på kort tid hittat stamkunder i Sverige. Bland de företag som ofta använder sig av bulgariska dragbilar finns statliga Postnord i Malmö.

 

Att staten använder bulgariska chaufförer för sin posthantering har dokumenterats i ett studentprojekt kopplat till Campus Helsingborg.

 

Det är det danska åkeriet Kim Johansens bulgariska personal som har skött transporten över Öresund, från postcentralen Malmö Ban till Post Center i Köpenhamn, för alla brev, paket och vykort som skickas mellan Skåne och Själland.

 

I studien framgår det att transporterna över Öresund på så sätt leder till lägre kostnader för dansk-svenska Postnord, men att vinsten på att anlita bulgariska chaufförer är minimal. Ungefär tre öre per brev enligt studien.

 

Enligt Transport gynnar även statliga Jernhusen utländska åkerier på bekostnad av svenska. Det görs genom att verksamheten vid landets kombiterminaler, där tåggods blir till bilgods, till stor del sköts av utländska underentreprenörer.

 

De utländska chaufförerna är underbetalda om man ser lönenivåerna ur svensk synvinkel, men välavlönade med baltiska eller bulgariska ögon.

 

Radoslav Plamenov kör långtradare för det bulgariska åkeriet Petrich. Vi träffar honom just som han kört av Travemündefärjan i Malmö på sin väg från Holland till Göteborg med ett parti livsmedel.

 

– För mig ger det här jobbet stora pengar, säger han.

 

När vi kommer i samspråk med några andra bulgariska chaufförer ser de Sverige som ett bra land att jobba i. Här är bättre vägar och en bättre trafikkultur än i länder som Holland eller Tyskland.

 

– Det är OK. Vi jobbar här en eller två månader i taget och får möjlighet att komma hem emellanåt, säger en av dem.

 

- - -

 

Forskare kartlägger trafiken

 

Utländska bilar som aldrig lämnar Sverige. Svenska transportrutter som samma utländska bil trafikerat i flera år. Ständiga avstickare till Danmark och Norge.

 

Lundaforskaren Henrik Sternberg har i sin studie över cabotagetrafiken i Sverige fått in tusentals rapporter om vilka rutter de utländska långtradarna följer i Sverige.

 

Rapporterna har gjorts via en app som både yrkeschaufförer och andra intresserade laddat hem på sin mobiltelefon.

 

– De flesta av de utländska dragbilar som stationerats i Sverige kör bara i Sverige längs fasta turer, kanske Malmö-Göteborg, Göteborg-Oslo eller Malmö-Stockholm, säger han.

 

De utländska lastbilarna blir allt fler och kör allt mer oblygt olaglig cabotagetrafik i Sverige. De sanktionsavgifter på 40 000 kronor som Transportstyrelsen numera kan utfärda avskräcker ingen från att fortsätta att köra illegalt i Sverige.

 

När Henrik Sternberg sammanställt rapporterna för enskilda bilar ser han tydligt att en enskild utländsk långtradare ofta utgår från en och samma ort. Därifrån ger den sig ut på ständiga turer till andra orter i Syd- eller Mellansverige.

 

En bulgarisk lastbil som är stationerad i Malmö gör återkommande körningar till Göteborg, men gör även enstaka körningar till Örebro, Linköping och Bergslagen.

 

En annan utländsk långtradare som är stationerad i Helsingborg tycks köra linjetrafik till Malmö, men tar även körningar till orter som Kristianstad, Halmstad och Göteborg.

 

En tredje bil som är baserad i Göteborg sköter regelbundna transporter till Syd- och Mellansverige.

 

– Du ser här på kartan, förklarar Henrik Sternberg och pekar på en Sverigekarta på dataskärmen.

 

– Den här långtradaren är baserad i Göteborg. Den ligger och drar från hamnen och förflyttar sig till platser som Helsingborg, Malmö, Vaggeryd, Norrköping och Växjö.

 

Under hösten ska Henrik Sternbergs senaste cabotagestudie utmynna i en rapport om hur den utländska lastbilstrafiken i Sverige förändrats på två år. Data från 2013 jämförs då med den nya rapportering som gjorts under maj 2015.

 

Fakta

 

Ett brev som skickas från Kristianstad till Köpenhamn hanteras av PostNord. Diagrammet visar hur portot på 7 kronor kan delas upp på mindre poster. Posten tjänar som mest 3 öre per brev på att anlita bulgariska chaufförer på delsträckan Malmö-Köpenhamn.

 

Färdväg: Brevlåda Kstad - Brevbärare (Kangoo) - Malmö Ban - Åkeri (Lastbil) - Post Center Cph - Brevbärare Köpenhamn

 

Frimärke, råmaterial2,3%

 

Personal36,0%

 

Terminalkostnader23,8%

 

Transporter8,1%

 

varav vinst av att använda utländska chaufförer 0,004%

 

Moms25,0%

 

Vinst4,8%

 

Summa100%

 

Mer än 1000 utländska lastbilar lämnar aldrig Sverige

 

Sverige

 

Toppdelad

 

De utländska långtradare som du kör om på motorvägen kommer inte nödvändigtvis från utlandet.
Idag är mer än 1 000 utländska dragbilar – och lika många utländska chaufförer – stationerade i Sverige.
Många chaufförer lever i en misär som påminner om den som EU-migranterna lever i.

 

 

 

window.Fusion.initAd("AD-k2a1", "k2a1", true); Utländska bilar och chaufförer är ett sätt för speditörer och kunder att dumpa priset på vägtransporter.
– Svenska åkare slås hela tiden ut och får avveckla verksamheten, säger Bengt Waldersten, jurist på Sveriges åkeriföretag.
– Långväga varutransporter är en bransch som håller på att försvinna ur Sverige, säger också Tommy Jonsson, facklig ombudsman på Transport.

 

I valrörelsen i fjol lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att gynna svensk transportnäring genom att stoppa den utländska trafik som drivs på olaglig grund.

 

Så har det inte blivit. På fyra månader har ytterligare hundra svenska åkerier gått i konkurs. Den vägslitageavgift, som regeringen utlovat för att utjämna konkurrensen mellan svenska och utländska åkerier, dröjer.

 

Utländska bilar som kör mellan två EU-länder har all rätt att köra i Sverige. Det har också de som i enlighet med EU:s så kallade cabotageregler kör sju dagar på svenska vägar.

 

Men många utländska bilar lämnar aldrig Sverige. De kör enbart inrikesfrakter och ligger långt över den tillåtna gränsen på tre svenska transporter efter att ha lossat en internationell transport.

 

Både fack och arbetsgivare vittnar om en stor misär bland chaufförerna från EU:s låglöneländer. Det märks på de platser där de har sina natthärbärgen: längs gatorna i Malmös hamnområde, på en parkeringsplats vid en bensinmack, på rastplatser längs motorvägen, på en uppställningsplats i ett industriområde.
– De lever i sin hytt i två-tre år och försörjer sig på 200 euro per månad. De lagar mat på gasolkök i bilen. De äter på flaket. De gör sina behov i skogen eftersom de inte har råd med toalettbesök, säger Tommy Jonsson.
– Det finns chaufförer som lever under slavliknande förhållanden. De är underbetalda och lever under miserabla förhållanden, säger Bengt Waldersten.

 

Sedan tidigare är det gott om danska, holländska och tyska långtradare i Sydsverige. Under senare år har andelen långtradare från EU:s mest extrema lågprisländer ökat. Det kör fler baltiska och rumänska långtradare på svenska vägar, men framför allt blir de bulgariska dragbilarna fler.

 

Det finns nu fler lastbilar från Bulgarien i Sverige än från närliggande länder som Estland, Litauen och Tyskland.

 

Dessutom importerar en del svenska och danska åkerier utländska chaufförer för att köra såväl utländska lastbilar som inhemskt registrerade långtradare. De är noga med att göra tillfälliga avstickare till Norge eller Danmark för att visa att de inte bara kör svenska transporter.

 

Enligt Transport är det speditörerna som är de stora "bovarna" i systemet, som gjort att svenska åkerier får allt tuffare konkurrens av utländska åkerier.

 

De som köper transporter ser inte vad de får för pengarna. De vet inte om en seriös leverantör kör deras varor eller om uppdraget läggs ut på oseriösa företag.

 

En trend just nu är att stora nordiska åkerier med utländska chaufförer styckas i mindre företag. Nästa steg kan bli att chaufförer från EU:s låglöneländer via bemanningsbolag ersätts med chaufförer från Filippinerna, Ukraina och andra länder med extremt låga lönelägen.

 

Transport efterlyser tre åtgärder för att hejda oseriösa aktörer: vägslitageavgifter, beställaransvar och en ökad tonvikt vid svenska kollektivavtal.

 

Åkeriföretagen har snarlika krav:
– Utländska åkerier får gärna komma hit, men på samma villkor som svenska åkare, säger Bengt Waldersten

 

 

 

 

Publicerad 17 maj 2015 23.30 · Uppdaterad 19 maj 2015 10.09

 

TNy app avslöjar olagliga lastbilar

 

LUND

 

Toppdelad

 

Flera tusen utländska lastbilar dumpar fraktpriserna genom olaglig inrikestrafik i Sverige. Men politiker och myndigheter är osäkra på den exakta omfattningen.
Det ska lundaforskaren Henrik Sternberg ändra på. Han anlitar "Detektiven Allmänheten" för en stor kartläggning.

 

extstorlek:

 

 

 

 

 

 

 

2015-05-17 23:30:00

 

I höstas var cabotagetrafik en het valfråga. Flera partier lovade att motverka osund konkurrens på svenska vägar genom att stoppa de utländska åkerier som systematiskt bryter mot lagen genom att ständigt köra svenska inrikestransporter.

 

Det finns exempelvis ett bulgariskt åkeri som betalar makedonska chaufförer 2 000 kronor i månadslön för att de tre månader i taget ska frakta gods på svenska landsvägar.

 

Annons:

 

Fler sådana åkerier kan avslöjas när Henrik Sternberg på torsdag drar igång "Cabotagestudien", en tre veckor lång faktainsamling.

 

– Vi upprepar de studier som vi gjorde i Sverige, Danmark och Norge för två år sedan, men tittar nu även på Tyskland, England och Holland. Vi söker mönster, hur utländska lastbilar rör sig och hur länge de dröjer kvar i Sverige, säger Henrik Sternberg, transportforskare på Lunds tekniska högskola.

 

 

 

 

 

För tre år sedan fick han in 170 000 observationer av utländska lastbilar på fem veckor. Nu hoppas han på nästan lika många rapporter på bara tre veckor.

 

Faktainsamlingen görs med en app som vem som helst kan ladda ner på mobiltelefonen. Den som skriver in registreringsnumret på en utländsk lastbil lämnar automatiskt även ut dess exakta position.

 

Här hittar du appen

 

Bland dem som deltar finns många svenska yrkesförare, men också helt vanliga trafikanter.

 

– I vår förra studie såg vi att minst 400 utländska lastbilar dröjt kvar för att bara köra svensk inrikestrafik. Sedan dess kan den illagala trafiken ha ökat, säger Henrik Sternberg.

 

– Vår kartläggning är viktig. Det är det enda beslutsunderlaget svenska politiker har om de vill fatta nya beslut för att motverka illegala vägtransporter.

 

Enligt gällande lagstiftning måste en lastbil från Vitryssland, Ukraina och andra icke-EU-länder lämna Sverige så snart den lossat sitt gods.

 

En lastbil från Bulgarien, Holland och andra EU-länder får dröja kvar i Sverige för tre inrikestransporter inom en vecka. Regeln är till för att EU-chaufförer ska kunna invänta en lämplig hemtransport.

 

Enligt Henrik Sternberg är illegala transporter vanligast i Sydsverige. Längs E6 genom Skåne är 60 procent av alla lastbilar utländska.

 

På vissa vägsträckor är andelen ännu högre, särskilt på vägarna kring Malmö, Landskrona och Helsingborg.

 

– Egentligen är inte den olagliga trafiken mitt fokus. Huvudmålet är att få en effektivare transporthantering som är bra för miljön, säger Henrik Sternberg.

 

– Min slutsats än så länge är att avregleringen av lastbilstrafiken inte lett till att transporterna blivit mer miljöeffektiva. Allt som hänt är att transporterna blivit billigare, rent av en försumbar kostnad, genom att chaufförslönerna dumpats.

 

Vid årsskiftet höjdes straffavgiften för olaglig cabotagetrafik från 3 000 till 40 000 kronor. Samtidigt blev det lättare för polisen att straffa dem som bryter mot reglerna. Polisen får nu klampa en lastbil som deltar i den olagliga trafiken.

 

Enligt Henrik Sternberg tycks den skärpta lagstiftningen inte ha fått den illegala trafiken att minska.

 

– Sverige har för få trafikpoliser. Det finns idag 450 trafikpoliser, tusen färre än för trettio år sedan.

 

Cabotagetrafikmåste vara tillfällig

 

Med cabotage avses möjligheten för en transportör att köra yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land.

 

Enligt EU:s regler ska sådana transporter vara av tillfällig art.

 

En utländsk transportör som avslutat en internationell godstransport får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under sju dagar.

 

Åkeriet kan utföra några av eller samtliga cabotagetransporterna i valfritt EU-land.

 

När man läser dessa artiklar så blir man inte så förvånad när man möter 10 st utländska trailer när jag och min bror åkte på norrortslänken mellan E4 och E18 idag 2016-01-06, för dessa chaufförer finns det ingen helg dagar.

 

Hej igen Väntar fortfarande på svar. Detta är mitt fjärde mail. Hälsningar Hans Rapp
 
Sent: Monday, December 7, 2015 9:37 AM
Subject: Lag (2007:1157)
 
Hej igen. Väntar fortfarande på svar. Detta är ingen vidare bra reklam för våran nuvarande regering att inte svara. Vart har den självkänslan som Socialdemokraterna stod för en gång i tiden. Jag får många förfrågningar om jag får några svar på mina mail, alla mina skickade mail och svar läggs ut på www.hr-56.se  Hälsningar Hans Rapp
 
Sent: Friday, November 13, 2015 10:04 AM
Subject: Fw: Lag (2007:1157)
 
Hej. För ett par veckor sedan så skickade jag detta mail, men har inte fått något svar ännu. Det verkar som man alltid måste upprepa sin fråga flera gånger när man tar kontakt med regeringen. Hälsningar Hans Rapp
 
Sent: Sunday, October 18, 2015 7:20 PM
Subject: Lag (2007:1157)
 
Hej
Jag heter Hans Rapp.
Nu vet jag inte om det näringsdepartementets bord detta som jag vill påpeka om. Om inte så kanske ni kan se till att det kommer till rätt bord.  Vid åtskillnader gånger har jag haft synpunkter på den nuvarande regering gällande den galopperande arbetsinvandringen från EU,s låglöneländer som Arbetsministern blundar för, och även vår Statsminister gör. Nästan alla idag ska göra någon form av kompetensutbildning och det är  bra, men har man inte glömt bort en grupp som och borde genom föra en kompetensutbildning nämligen alla politiker. Jag ställer den fråga när jag tänker på gällande Lag (2007:1157) yrkeskompetens för tunga fordon yrkesmässig, hur tänkte man då? För att bli instruktör, så räcker det med att man har utövat yrket i 2 år, Jag har svår att tro att en person som har 30 år erfarenhet kan lära sig något som han inte kan redan, är man ute efter att skapa arbetstillfällen???! Chaufförsyrket är redan hårt trakasserat av Transportstyrelsen och det är alltid den lilla mänskan som får betala. Transportstyrelsen har jag själv dålig erfarenhet av, som jag anser är ett korrumperad myndighet, läs vidare på www.hr-56.se om min historia. Dagen samhälle har mycket brister i erfarenhet och att vi har blivit ett roffa åt sig samhälle, all den trygghet som min morfar och min farfar predikade om när jag var barn fins inte mer, den Socialdemokratin är borta. Med vänliga hälsningar Hans Rapp   
 
 

Detta mail skickades idag till Sveriges Åkerföretag.

Hej, Jag heter Hans Rapp och har varit lastbilschaufför i över 30 år, på grund av en stroke som resulterade till ett synfältsbortfall och den rådande korruptionen som Transportstyrelsen tillämpar, så har jag fått kliva åt sidan genom att mitt körkort återkallades. Idag så jobbar jag som truckförare och lastar trailer, bil och släp på PostNord, Nu träffar jag många äldre chaufförer och även utländska chaufförer, när jag ställer frågan om de har tillfört någon nyttigt när de har genom gått en YKB-utbildning så blir svaret alltid samma, ett nej. Och det utländska chaufförerna vet inte vad jag pratar om. Personligen så tror jag att personer som jag skapat frågorna har aldrig kört lastbil i yrkesmässigt trafik, utan har ägnat sig åt den teoretiska sidan. Och som Transportstyrelsen tror att 2 år räcker för att kunna utbilda chaufförer i YKB. Vad kan en som har varit i branschen 2 år mot en som har varit i 30 år??? Någon form av utbildning av de personer som tar körkort idag är mycket bra, vi som började en gång i tiden fick lära oss av de äldre chaufförerna och våra misstag. Dagens utbildning för den äldre chauffören verkar vara bara en penning inkomst och man har skapat några arbetstillfällen för några. Och ännu mer elände för den redan hårt trakasserade lastbilschauffören som håller på att bli utkonkurrerad av det inferno av chaufförer från EU,s låglöneländer. På www.hr-56.se kan man läsa mer om min historia. Och den arbetsgrupp som jag värnar om.  Jag skulle bli glad om du kunde kommentera mitt mail, nu vet jag att det är många som går in och läser på min sida.  där läggs att ut. Hälsningar Hans Rapp, Obs, se nu inte detta mail som någon kritik mot  Sveriges Åkeriföretag utan se det som en kritik till våran usla regering.

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.03 | 11:20

Jag köpte dyra pris glasögon från USA,kontaktade LQRS englund,frågade om det var ok,har aldrig provats,men klarar du en synfältets,borde det vara ok.när jag se

...
11.11 | 12:23

Hej
Min ögonläkare skickade alla papper till Transportstyrelsen så att dom skulle ta beslutet om att dra körkortet.Varför går man till en ögonspecialist?

...
07.07 | 20:58

Det är kriminellt att ”döma” på osakliga grunder!
Anmäl ögonläkaren och kontakta mig!
GMP:s krav är omfattande.
Jag kommer att agera mot brottslingarna!

...
07.07 | 20:53

Många är ”dömda” till indragning av körkortet grundat på resultatet från en
”maskin”, som inte uppfyller kravet som TSV har, att den ska uppfylla GMP!

...
Du gillar den här sidan